2014 m. gegužės 7 d., trečiadienis

Vilniaus upės


K.K.Šiaulytis. Cedrono upelis (Baltupis) ties buvusiu
 Trinitorių vienuolynu. 2001. Akvarelė. 29,7x42

  

Iš kelionių albumo    

Vilniaus upės


Šią, paskutinę spalio savaitę Neris Vilniaus mieste nuolat pasišiaušusi – jos slėnią tėkmę drasko tai šiaurys, tai vakaris, tai iš kažkur išniręs sūkuringas skersvėjis dar ir į melsvai juosvą upės vagą šuorais žeriantis aštrius lietaus lašus. Vilnia gi – visada linksmai teškena, bangelėmis šokinėja per dugno akmenis. Jos sraunuma rudeninių vėjų nepaiso – žiūrėk, ties staigiu linkiu sužėri šiltais blyksniais, pagavusi iš dangaus krentantį tamsių debesų grūstį suardžiusį šviesos spindulį.  
Mažylis Cedronas, srovenantis tarp Vilniaus Kalvarijų kalvų, visai nepažįsta vėjų. Jie čia tik šnara aukštai, medžių šakose, barsto pageltusius lapus į upeliūkščio tėkmę, o šis juos vartalioja, skandina, kol palieka įsipynusius kokioje kerplėšoje. Cedronas savo paskutinius kelis šimtus metrų bėga senu, kažkada vienuolių trinitorių įkurtu parku, o už jo tvoros slepiasi po Verkių gatve, išlindęs –  šoka į Nerį. Aukščiau Cedrono Vilniaus ribose į Nerį dar įteka Verkių upelis, Turniškė, Riešė, Veržuva, Kairėna (ši turi intaką Dvarčią, davusią pavadinimą Dvarčionių priemiesčiui). Žemiau Cedrono, į Nerį įteka tik Vilnia, tačiau Jonas Jurkštas knygoje „Senojo Vilniaus vandenys“ rašo, jog  Antakalnyje, XIX amžiuje tekėjo bent keturi upeliai, kurių vieno vardas buvęs Giraitė. Nebėra ir garsesnių, istoriniuose šaltiniuose minimų  – Drujos (ji tekėjo į Vilnią Subačiaus gatvės rajone), Vingrio, kuris iš vakarų supo miesto gynybinę sieną. Betgi, už juos mažesnė Kaukysa, paminėta dar 1794 metais, ir dabar smagiai šniokšdama Markučių griova veržiasi į Vilnią.

Dabar Vilniaus upėmis jau tapo Sudervėlė ir Vokė, jų intakai  – upokšniai, kurių vieni turi pripažintus vardus, kiti  įvardinti tik tyrinėtojų užrašuose.  

K.K.Šiaulytis
Tekstas spausdintas dienraštyje "Lietuvos žinios" 2005 m. spalio 29 d.

Vakaras prie Neries


K.K.Šiaulytis. Vakaras prie Neries (ties Spoto rūmais). 2001. Škicas. 24x32

Baltasis tiltas


K.K.Šiaulytis. Baltasis tiltas. 2004. Škicas. 29,7x42

Vilnia ties Užupiu


K.K.Šiaulytis. Vilnia ties Užupiu. 2001. Akvarelė. 42x29,7

Neris ties Vingio parku


K.K.Šiaulytis. Neris ties Vingio parku
(Botanikos sodo pakrantė). 2004. Akvarelė. 29,7x42

2014 m. gegužės 6 d., antradienis

2014 m. balandžio 6 d., sekmadienis

Bazilionų vartai


K.K.Šiaulytis. Vilnius. Bazilionų vartai. 2001. Akvarelė. 42x29,7

Akvarelė reprodukuota atviruke. (DFK "Grifonas". Leid. Nr.113. T.1000. Vilnius, 2007)